Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Login Form

Simple MP3 Player 1.7.1


PopUp MP3 Player (New Window)

แผนที่

แผนที่ 

https://goo.gl/maps/474p4933MSp

 

  

 

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่

ความโดดเด่นของ เนอสเซอรี่บ้านกันต์

ความโดดเด่นของ เนอสเซอรี่บ้านกันต์

 

1.            ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย รับรองคุณภาพมาตรฐานโดย กรมพัฒนาสังคมมนุษย์และสวัสดิการ

            ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

2.         เด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่มีเด็กช่วงวัยอื่นปะปน

3.             ดูแลเด็กโดย พยาบาลวิชาชีพและทีมผู้มีประสบการณ์การดูแลเด็ก(ผู้ช่วยพยาบาล)

4.             มีการกระตุ้นและเสริม พัฒนาการให้เป็นไปตามช่วงวัย

5.             มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ปกครองได้

6.             ดูแลทำความสะอาดของเล่น/ของใช้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน  และทำความสะอาดใหญ่ พื้นที่ทั้งหมด ทุกอาทิตย์

7.             อยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง รับ-ส่ง

8.             ไม่มีฝุ่นละอองหรือควันรถ เพราะอยู่ในซอยส่วนบุคคล ไม่มีรถวิ่ง จอแจ

9.             มีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.ตั้งแต่การเข้า-ออกหมู่บ้าน และการรับส่งเด็ก

10            อยู่ใกล้สถานพยาบาลชั้นนำ (โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถนำส่งได้ทันที

 

 

                                                   

cctv

มีระบบ CCTV 

 

ติดต่อเรา

 

 

 

กรรณิภา โพธิ์ทอง (กันต์)

 

Tel. 081-5966319

 

ID Line:  kunny_oom

 

https://www.facebook.com/KunsHomeNursery

 

หมวดหมู่รองFacebook Like Button


photoshop brushes. Designed by: free joomla 1.7 templates top celebrities Valid XHTML and CSS.