Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ระเบียบการ

ระเบียบการ

 

1.             เลี้ยงเด็ก รับเลี้ยง/ดูแลตั้งแต่แรกเกิด ถึง  1 ปี  ( รับจำนวนจำกัด  10 เตียงเท่านั้น )

2.             ค่าธรรมเนียมสำหรับแรกเข้า 8,500 บาท 

3.             เวลาเปิดทำการตั้งแต่ 7.00 น.- 17.00 น. (จันทร์ ศุกร์) อัตราค่าฝากเลี้ยง  9,500 บาท/เดือน 

** เริ่มส่งน้องได้ตั้งแต่ 6.50 น.  และกรณีฝากเลี้ยงหลังเวลา 17.00น. คิด 100 บาทต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 18.00 น.

 

4.             เปิดรับเลี้ยงวันหยุด

             5.1 วันเสาร์

       -      ช่วงเวลา 7.00-17.00 น.  อัตราค่าฝากเลี้ยง 1,000 บาท/วัน

5.2 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

      -      ช่วงเวลา 7.00-17.00 น.  อัตราค่าฝากเลี้ยง 1,500 บาท/วัน

6.       หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา,สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาสูติบัตรของเด็ก, สำเนาสมุดสุขภาพประจำตัวเด็กอย่างละ 1 ชุด

7.     สิ่งที่ต้องเตรียม  นมที่รับประทานเป็นประจำทุกวัน ,ขวดนม 3-4 ขวด/วัน แปรงสีฟันหรือแปรงนวดเหงือก  ,ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน ,ผ้าอ้อมกระดาษ(Pampers)5 ชิ้น ,ผ้าอ้อม 2-3 ผืน,ผ้าห่ม, เสื้อผ้าเด็ก 3 ชุด/วัน ,ลูกยางแดง,ของเล่นน้อง 1 ชิ้น ส่วนเครื่องนอนทางเนอสเซอรี่เป็นผู้จัดเตรียมให้

** หมายเหตุ  gift set  ของใช้ภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า**Facebook Like Button


photoshop brushes. Designed by: free joomla 1.7 templates top celebrities Valid XHTML and CSS.