Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ความโดดเด่นของ เนอสเซอรี่บ้านกันต์

ความโดดเด่นของ เนอสเซอรี่บ้านกันต์

 

1.            ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย รับรองคุณภาพมาตรฐานโดย กรมพัฒนาสังคมมนุษย์และสวัสดิการ

            ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

2.         เด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่มีเด็กช่วงวัยอื่นปะปน

3.             ดูแลเด็กโดย พยาบาลวิชาชีพและทีมผู้มีประสบการณ์การดูแลเด็ก(ผู้ช่วยพยาบาล)

4.             มีการกระตุ้นและเสริม พัฒนาการให้เป็นไปตามช่วงวัย

5.             มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ปกครองได้

6.             ดูแลทำความสะอาดของเล่น/ของใช้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน  และทำความสะอาดใหญ่ พื้นที่ทั้งหมด ทุกอาทิตย์

7.             อยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง รับ-ส่ง

8.             ไม่มีฝุ่นละอองหรือควันรถ เพราะอยู่ในซอยส่วนบุคคล ไม่มีรถวิ่ง จอแจ

9.             มีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.ตั้งแต่การเข้า-ออกหมู่บ้าน และการรับส่งเด็ก

10            อยู่ใกล้สถานพยาบาลชั้นนำ (โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถนำส่งได้ทันที

 

 

                                                   Facebook Like Button


photoshop brushes. Designed by: free joomla 1.7 templates top celebrities Valid XHTML and CSS.